Privacy Disclaimer - Jungle Guilds

Wij zijn Jungle Guilds B.V., gevestigd aan Grasweg 79, 1031 HX Amsterdam, Nederland. Handelsregisternummer 123456789. Ons BTW-nummer is 123456789.

Deze Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op onze website https://jungleguilds.com (de “Website”). Dit document is bedoeld om u als gebruiker van onze Website te informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en voor welke doeleinden we dat doen. We voldoen aan alle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (EU). Als je jonger bent dan zestien jaar, mag je onze website niet gebruiken zonder toestemming van je ouders of wettelijke voogd.

We verzamelen de volgende persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens
Jungle Guilds biedt whitepapers aan bezoekers om op de hoogte te blijven van alles wat je moet weten om sterke teams te laten groeien. Wanneer u zich aanmeldt voor onze whitepapers, verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat u hiervoor toestemming geeft, gebruiken we een selectievakje waarmee u akkoord gaat met het verzenden van de whitepaper naar uw e-mail.

Sollicitatie
Als je via onze carrièresite solliciteert, verzamelen we altijd je naam, e-mailadres, cv en motivatiebrief. Er wordt alleen (in overleg met jou) om aanvullende informatie gevraagd als dit bijdraagt ​​aan de beoordeling of je geschikt bent voor het werk (bijvoorbeeld portfolio / persoonlijke website of aanvullende vragen in ons aanmeldingsformulier). We verzamelen deze gegevens op basis van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, met name om de juiste persoon voor de functie in te huren. Om al deze informatie te kunnen verwerken maken wij gebruik van de software van Homerun. Nadat je ons online sollicitatieformulier hebt ingevuld, geef je Jungle Guilds toestemming om de persoonsgegevens te verwerken met als enig doel rekrutering voor de periode van één jaar (12 maanden) na het laatste contact tussen jou en Jungle Guilds. Wij garanderen dat u gedurende de periode van 12 maanden dat de gegevens worden verwerkt, te allen tijde het recht heeft om de door u verstrekte gegevens te wissen, corrigeren en in te zien. Als u van dit recht gebruik wilt maken, dient u een e-mail met het verzoek te sturen naar info@jungleguilds.com.

Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die door onze website (s) in de browser op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst. Deze cookies stellen ons in staat uw apparaat bij uw volgende bezoek te herkennen. We gebruiken cookies op onze website voornamelijk voor analytische redenen: om bezoekersgedrag te analyseren (bijv. Welke pagina's vaak worden bekeken) om de bruikbaarheid van de website te optimaliseren. Voor algemene website-analyse gebruiken we Google Analytics. We gebruiken widgets van Instagram om de website te verrijken. U kunt de instellingen van uw browser gebruiken om de cookies te beheren die op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg voor meer informatie de cookie-instellingen die beschikbaar zijn in uw specifieke webbrowser (s): Google Chrome - Firefox - Internet Explorer - Safari. U kunt ook uwonlinechoices.eu bezoeken voor details over het verwijderen van cookies van specifieke partijen en voor meer informatie over cookies.

Uw rechten
U heeft het recht om van ons te verkrijgen: informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, evenals een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen. U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens in onze administratie te corrigeren, bij te werken, af te schermen of te verwijderen, evenals dataportabiliteit van uw persoonlijke gegevens naar een derde partij, en om misbruik van uw persoonlijke gegevens te melden.

Onze rechten
We kunnen deze verklaring in een later stadium bijwerken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een melding op onze website plaatsen; de nieuwe verklaring wordt onmiddellijk na plaatsing van kracht. Door onze website te blijven bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene verklaring.

Contact
Als u vragen, opmerkingen of opmerkingen heeft over hoe wij omgaan met persoonsgegevens of gebruik wilt maken van uw hierboven beschreven rechten, neem dan contact met ons op via info@jungleguilds.com. Mocht u klachten hebben over deze verklaring of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.